Условия за регистрация

Билетите са за еднодневно събитие Европейски минен бизнес форум (Събитието), което ще се проведена 5 юни 2024 г. в Гранд хотел Милениум София, гр. София.

Билетите се продават от името на Българска минно-геоложка камара (БМГК) със седалище и адрес на управление бул. „Околовръстен път“ № 27 и ЕИК 121278484.

След успешна регистрация в Събитието на посочения имейл се получава съобщение, с което се потвърждава получаването на регистрацията и се изпращат детайли за извършване на плащането.

Плащането се извършва по банков път в рамките на 5 работни дни след получаване на проформа фактура по имейл, посочен при регистрацията.

В случай, че цената за участие в Събитието не бъде платена по банковата сметка на БМГК в срок от 5 работни дни, считано от датата на получаването на проформа фактурата, регистрацията се анулира, с което отпадат ангажиментите за двете страни.

Стойността на заплатените регистрации за Събитието може да бъде възстановена при следните условия:

  • До 30 дни преди събитието (7 май) стойността на заплатените регистрации може да бъде възстановена в размер на 100%.
  • След 7 май до 20 май стойността на заплатените регистрации може да бъде възстановена в размер на 50%.
  • След 20 май няма възможност за връщане на сумата за направените регистрации.

След успешна регистрация следва регистрация на място на Събитието на 5 юни в Гранд хотел Милениум София, гр. София. При регистрация на място може да бъдат поискани лични документи за удостоверяване на самоличността на участника в Събитието.

Не се приемат плащания на място, а само по банков път.

В случай на отмяна на събитието, БМГК носи отговорност за връщането на сумите, платени за регистрациите.

С приемането на настоящите Общи условия участниците в Събитието изразяват своето съгласие при предаване на Събитието по телевизията или онлайн да бъдат заснемани с всички технически средства и направените по време или във връзка със събитието записи да бъдат използвани безвъзмездно, без ограничение на време и място.

С приемането на настоящите Общи условия участниците в Събитието изразяват своето съгласие БМГК да събира, обработва и съхранява предоставените от тях лични данни и да ги използва за целите на предоставянето на достъп до Събитието и според законовите норми.

Приемането на настоящите Общите условия от страна на участниците в ЕМБФ e задължителна стъпка при регистрацията.