Говорители
Проф. дтн Николай Вълканов

Проф. дтн Николай Вълканов

Председател на Българска минно-геоложка камара

Роман Щифтнер

Роман Щифтнер

Управляващ директор на Австрийска минно-стоманена асоциация и Австрийска федерация на цветните метали

Жечо Станков

Жечо Станков

Заместник-министър на енергетиката на Република България

Кшищов Кубатски

Кшищов Кубатски

Директор на Център за ЮЕ на Европейски институт за иновации и технологии в областта на суровините

Драган Милошевич

Драган Милошевич

Мениджър на Terragold&Co d.o.o, Белград

Владислав Трашлиев

Владислав Трашлиев

Директор Геология и концесии на Геотехмин ООД