Говорители
инж. Драгомир Драганов

инж. Драгомир Драганов

Председател на Българска минно-геоложка камара

Madalina Ivanica, PhD

Madalina Ivanica, PhD

Acting Head of Unit, Unit on Energy Intensive Industries and Raw Materials DG GROW, European Commission

Maria Sunér

Maria Sunér

Svemin’s CEO and Member of the Executive Committee of Euromines

проф. дтн инж. Николай Вълканов

проф. дтн инж. Николай Вълканов

Почетен председател на Българска минно-геоложка камара

Rolf Kuby

Rolf Kuby

Director General of Euromines

доц. д-р инж. Иван Митев

доц. д-р инж. Иван Митев

Изпълнителен директор на Българска минно-геоложка камара

Pierre Gratton

Pierre Gratton

President & CEO, The Mining Association of Canada

Лъчезар Богданов

Лъчезар Богданов

Главен икономист в Институт за пазарна икономика

Петър Ганев

Петър Ганев

Старши изследовател в Институт за пазарна икономика

Лилия Горанова

Лилия Горанова

Ръководител на отдел Бизнес анализи и проучвания в SeeNext

Veronika Kohler Shime

Veronika Kohler Shime

Senior Advisor & Vice President of International Policy and Sustainability National Mining Association, USA

Иван Лалов

Иван Лалов

Председател на Общински съвет – гр. Панагюрище

Проф. д-р инж. Ивайло Копрев

Проф. д-р инж. Ивайло Копрев

Ректор на МГУ „СВ. Иван Рилски"

Dragan Milosevic

Dragan Milosevic

Board Member of Geological and Mining Association of Serbia (GRAS)

Радан Кънев

Радан Кънев

Член на Европейския парламент

François Basier

François Basier

Global Market Executive Mining, TotalEnergies

Ирена Цакова

Ирена Цакова

Генерален мениджър на „Дънди Прешъс Металс Крумовград" ЕАД

инж. Владимир Александров

инж. Владимир Александров

кмет на Община Етрополе

Dr. Wolf Harlfinger

Dr. Wolf Harlfinger

Board Member of the European Industrial Minerals Association (IMA) and President of the Association of European Kaolin Producers (KPC).

Инж. Николай Пелтеков

Инж. Николай Пелтеков

Изпълнителен директор на „Асарел-Медет“ АД