Говорители
Проф. дтн Николай Вълканов

Проф. дтн Николай Вълканов

Председател на Българска минно-геоложка камара

Роман Щифтнер

Роман Щифтнер

Управляващ директор на Австрийска минно-стоманена асоциация и Австрийска федерация на цветните метали

Жечо Станков

Жечо Станков

Заместник-министър на енергетиката на Република България

Кшищов Кубатски

Кшищов Кубатски

Директор на Център за ЮЕ на Европейски институт за иновации и технологии в областта на суровините

Драган Милошевич

Драган Милошевич

Мениджър на Terragold&Co d.o.o, Белград

Владислав Трашлиев

Владислав Трашлиев

Директор Геология и концесии на Геотехмин ООД

Проф. д-р инж. Ивайло Копрев

Проф. д-р инж. Ивайло Копрев

Ректор на МГУ "Св. Ив. Рилски"

Проф. дтн Маркъс Рютер

Проф. дтн Маркъс Рютер

Директор на Helmholtz Institute Freiberg for Resource Technology, Германия

Сузане Фейел

Сузане Фейел

Ръководител на Центъра за ресурси и иновации в Университета Леобен, Австрия