инж. Драгомир Драганов

инж. Драгомир Драганов

инж. Драгомир Драганов

Възпитаник на германския университет „Universitat Regensburg“, където получава магистърска степен по икономика.

Има близо 10-годишен професионален опит в сферата на енергетиката. Участвал е в управлението на няколко дружества с дейност в областта на техническия надзор на съоръжения с повишена опасност и изграждането на компресорни станции. Съосновател и секретар е на „Българска асоциация компресиран газ“.

От 2011 г. е общински съветник в Общинския съвет в Бургас.

Заместник-министър на енергетиката от 13.01.2015 г. до 27.01.2017 г.

Избран за народен представител от ПП ГЕРБ в 44-ото Народно събрание.

Назначен за заместник-министър на енергетиката на 09 май 2017 г.