проф. дтн инж. Николай Вълканов

проф. дтн инж. Николай Вълканов

проф. дтн инж. Николай Вълканов

Проф. дтн Николай Вълканов е председател на Българска минно-геоложка камара от 2017 г. Той е доктор на техническите науки. Завършил е Минно-геоложкия университет в София, където е почетен професор и Международната научна академия, МАНЕБ, Санкт Петербург, Русия. Член е на президиума на Световния минен конгрес от 1992 г. и на Президиума на Международната маркшайдерска организация. Член е на Управителния съвет на Научно-техническия съюз по минно дело, геология и металургия, председател на Български маркшайдерски съюз и заместник-председател на Управителния съвет на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България. Бил е директор на Научно-изследователския технологичен институт по минно строителство от 1985 до 1990 г. В момента е председател на Съвета на директорите на „Минстрой Холдинг“ АД.