Проф. Магнус ЕРИКСОН

Проф. Магнус ЕРИКСОН

Проф. Магнус ЕРИКСОН

Проф. Магнус Ериксон е ветеран наблюдател и анализатор на глобалната минна дейност, като интересите му в това направление са от 1970 г. Основният му фокус е върху пресичането на социалните, политическите и икономическите въздействия на минното дело.
Магнус е консултант по икономика на минния сектор в Техническия университет в Лулеа, Швеция. Той е основател на новосъздадената Стокхолмска консултантска група, съветваща глобалния миньорски клъстер, вкл. миньори, минно-технологични компании, правителства и международни организации по целия свят. Неговата мрежа от контакти се простира особено широко в скандинавските страни, Брюксел, Африка, Китай и Япония.