Д-р Илия ГЪРКОВ

Д-р Илия ГЪРКОВ

Д-р Илия ГЪРКОВ

Д-р инж. Илия Гърков има 25-годишен международен опит в добивната индустрия, придобит в България, Австралия и Армения. По професия д-р Гърков е минен инженер. Завършил е Минно-геоложки университет Св. Иван Рилски – гр. София със специалност „Подземен добив и Геотехнологии“ и защитава докторската степен в същия университет. Притежава сертификат по Корпоративен мениджмънт от „Нов български университет“ и диплом по мениджмънт от Свободния университет във Великобритания. Преминал е редица професионални обучения, свързани с ръководство на минни предприятия.

Д-р Гърков е заемал редица управленски роли в Дънди Прешъс Металс. През 2008 г. става главен инженер на рудник „Челопеч“ и вицепрезидент „Рудодобив“ през 2011 г. След това е назначен за генерален мениджър на Kapan и по-късно заема поста вицепрезидент и генерален мениджър в Крумовград. През ноември 2014 г. е назначен за заместник-председател и генерален директор на България, отговарящ за Челопеч и за Крумовград.