Станислав Станков

Станислав Станков

Станислав Станков

Г-н Станков е минен инженер по професия, възпитаник е на Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“.

Професионалния му път започва през 2003 г. в минерално-суровинната индустрия, след което се занимава и с консултантски услуги в сферата на Европейските програми и разработването на проекти.

Започва работа в Министерство на енергетиката, Дирекция „Природни ресурси и концесии“ през 2010 година (тогава Министерство на икономиката и енергетиката), като минава последователно през различни позиции, придобивайки богат опит в държавната регулация и управление на подземните богатства. Оглавява същата дирекция през септември 2016 г.