Роман Щифтнер

Роман Щифтнер

Роман Щифтнер

Роман Щифтнер е управляващ директор на Австрийската минно-стоманена асоциация и Австрийската федерация на цветните метали в структурата на Австрийската федерална икономическа камара от 2008 г. Той е вицепрезидент на Евромин от 2016 г. и от 2014 г. член на Управителния съвет на Евромин. През 2017 г. Роман е избран за член на Изпълнителния съвет на Европейската асоциация за алуминий и за председател на Европейските национални асоциации. През 2011 г. става генерален секретар на платформата за европейски суровини „Eumicon“ и председател на австрийската Логистична асоциация. От 2008 г. до 2015 г. Роман е бил член на Виенския провинциален парламент. Преди години той е бил главен изпълнителен директор на Dematic Austria, Централна и Източна Европа и ръководител на отдел „Автоматизация на логистиката“ на Siemens AG Austria. След като завършва техническата колегия, Роман учи в Техническия университет, както и в Икономическия и бизнес университет във Виена, където завършва през 1994 г.