Д-р Корина ХЕБЕСТРАЙТ

Д-р Корина ХЕБЕСТРАЙТ

Д-р Корина ХЕБЕСТРАЙТ

Д-р Хебстерет е директор на Euromines. Тя има 20-годишен опит в минния сектор – от първични суровини до маркетинг на крайни продукти. С течение на годините тя е изградила широка мрежа от контакти в индустрията и академичния сектор.