Брайън РИКЕТС

Брайън РИКЕТС

Брайън РИКЕТС

След стаж в авиокосмическата индустрия, с Dowty и Boeing, Brian Ricketts се присъединява към GEC Alstom през 1987 г., където отговаря за динамичното моделиране на енергийните системи. През 1997 г. се присъединява към UK Coal като проектен инженер за да работи върху нова интегрирана централа за газификация с интегриран цикъл (IGCC) в Kellingley, Великобритания, вкл. политическо лобиране, за да се осигури поддържащата законодателна рамка, обещана от правителството. Той се присъединява към Международната агенция по енергетика през 2005 г. като анализатор на въглища, работещ в отдела за диверсификация на енергетиката на дирекция „Енергийни пазари и сигурност“, прекарвайки в Китай периода 2007-2008 г., за изготвяне на публикация на Международната енергийна агенция „Чистата въглища в Китай“. През август 2010 г. г-н Рикетс е назначен за генерален секретар на EURACOAL – Европейската асоциация за въглища и лигнитни въглища (www.euracoal.eu). Той е машинен инженер със степени от университетите Loughborough и Coventry във Великобритания и притежава магистърска степен от Open University.