Сузане Фейел

Сузане Фейел

Сузане Фейел

Сузане е ръководител на Центъра за ресурси и иновации (RIC Leoben) в Университета в Леобен, Австрия (Montanuniversitaet Leoben), който е част от участието на институцията в Европейското партньорство за иновации в областта на суровините. Паралелно с тази позиция тя все още продължава да изпълнява позицията си на ръководител на международния отдел на университета. Въпреки съчетаването на двете функции, тя е винаги страстно отдадена на работата си и участва активно в развитие на двата центъра.
Визията на Сузане е цялостна интернационализация на нейната институция чрез дълготрайни, стабилни и силни партньорства с други университети.
В Центъра за ресурси и иновации, областта на образованието и създаването на повече видимост на сектора на суровините се превърна във фокус на работа, както и интегрирането на дейностите на университета в областта на суровините в дейности по устойчиво развитие, кръгова икономика и инициативи за действие в областта на климата за насърчаване на развитието на отговорно потребление и производство на ресурси.
Сузане е активна в дейността на няколко релевантни заинтересовани групи, като например Sherpa в Ръководната група на Европейското партньорство за иновации в областта на суровините и институциите от Панела за устойчиво развитие. В момента тя следва докторска степен по отношение на отговорния производствен цикъл на алуминия в светлината на SDG12.