Кшищов Кубатски

Кшищов Кубатски

Кшищов Кубатски

Кшищоф Кубатски е генерален директор на Центъра за Източна Европа на Европейското партньорство за иновации в областта на суровините. Европейското партньорство за иновации в областта на суровините е най-големият консорциум от партньори в сектора на суровините, представляван от над 120 компании, университети и изследователски институти от над 20 страни от ЕС.

Кшищоф ръководи дейността на организацията в Източна и Югоизточна част на Европа с 30 партньора от 9 различни страни. Европейското партньорство за иновации в областта на суровините и неговите партньори работят върху иновациите, образованието и създаването на бизнеса в сектора на суровините.

С опит в проучването и развитието на бизнеса в минната индустрия, Кшищоф е работил с KGHM Group, една от най-големите медни и сребърни мини в световен мащаб. Работи в Европа, Северна и Южна Америка, а наскоро заема позицията вицепрезидент по проучване и бизнес развитие на KGHM International.

Кшищов притежава магистърска степен от Университета в Познан, Полша и е завършил Изпълнителната академия IMD – Лозана, Швейцария и Минното училище в Колорадо, САЩ.