Инж. Ивайло Василев

Инж. Ивайло Василев

Инж. Ивайло Василев

Инж. Ивайло Василев е част от мениджърския екип на „Асарел-Медет“ АД от месец октомври 2015 година, като в момента е директор „Инвестиционни проекти и развитие“. Роден е през 1965 година. Завършил е Химикотехнологичния и металургичен университет в София, както и магистратура по индустриален мениджмънт към Tехнически университет-София. През 1992 година постъпва на работа в МДК-Пирдоп, сега „Аурубис България“АД, като оператор „Сярна киселина“. До 2009 година заема различни длъжности – от началник смяна до директор „Производство“. В периода  месец януари 2009 г. до месец октомври 2014 година, на различни позиции участва в разработването и внедряването на проекти в тежката индустрия в страната и чужбина. До октомври 2015г. е управител на „Еко инженеринг РМ” ЕООД.