Д-р Марку Илжина

Д-р Марку Илжина

Д-р Марку Илжина

Д-р Марку Илжина има 30-годишен опит в изследването на минерални суровини и геоложки проучвания. Опитът му включва надзор на полевите операции и провеждане на изследователски проекти, участие в международни научноизследователски проекти и такива, свързани с минната общност. Работил е за големи минни компании, както и за „Геоложко проучване на Финландия“ – експертно звено на Финландското Министерство на икономиката.

Д-р Маркуку Илжина притежава европейска геоложка титла, като с това се ангажира да изпълнява задълженията си според най-високите професионални и етични принципи. Той е и координатор на Групата експерти за минералите в EFG (Европейска федерация на геолозите).

Д-р Маркуку Илжина е страстен изследовател геолог и специализира в инициативи за минерални проекти.