Д-р Марина Стефанова

Д-р Марина Стефанова

Д-р Марина Стефанова

Д-р Марина Стефанова е директор „Устойчиво развитие“ към Българската мрежа на Глобалния договор на ООН. Тя е магистър по право от Софийския университет “Св. Климент Охридски”. Притежава допълнителни квалификации по “Фирмен мениджмънт” и “Административно управление” от Стопанския факултет на същия университет. Има специализация “Въведение в английското и европейското право” към Cambridge university (Великобритания).

От 2007 година г-жа Стефанова e сертифициран консултант е по корпоративна социална отговорност към Организацията за индустриално развитие на ООН (UNIDO. От 2008 година е член на Огледалния комитет по разработване на международния стандарт по социална отговорност ISO 26 000 към Българския институт за стандартизация. Оттогава е включена и в Работна група 13 към МТСП, която отговаря за разработване и изпълнение на „Национална стратегия по КСО в България”.

Марина Стефанова активно участва в международни проекти като автор, експерт, лектор и одитор в областта на корпоративната социална отговорност. Има публикувани 1 книги, 1 глава от книга и повече от 10 статии по темата за корпоративната социална отговорност.