Драган Милошевич

Драган Милошевич

Драган Милошевич

Драган Милошевич се дипломира през 2003 г. в Минно-геоложкия факултет в Белград със специалност Открит добив.

Драган е минен инженер с повече от 13 години професионален стаж. Неговата кариера започва през 2002 г. в Минно-геоложкия факултет на Белградския университет като асистент преподавател в катедра „Открит добив“. През четирите години работа там, той участва в няколко минни проекта, най-вече във въгледобивната промишленост. През 2007 г. Драган основава и ръководи консултантска компания за консултации в минната индустрия Terragold & co, която е специализирана в процеса на планиране и одобрение на минни проекти „на зелено“. От 2007 г. той и неговият екип успешно завършват разрешителната процедура за 16 мини проекта „на зелено“.

По време на своята професионална карира той е натрупал опит в различни проекти, включително за добив на въглища, меки скали и твърди скали, както и такива свързани с оценка на разходите, проектиране и планиране.