Владислав Трашлиев

Владислав Трашлиев

Владислав Трашлиев

Владислав има над 25-годишен опит в проучването и добива. Работил е в Африка, Австралия и Югоизточна Европа, където е заемал редица ръководни позиции. Неговият основен опит е в структурната и икономическата геология, геостатистиката и развитието на ресурсите в различните видове суровини; злато, мед, платина, цветни метали, желязо, ванадий. Той е ангажиран с планирането и управлението на големи проекти за развитие на ресурсите и за оценка на нови бизнес възможности за придобиване. Имал е пряк принос като консултант за повишаване на рентабилността на няколко големи минни предприятия в света.