Блажена Хамадова

Блажена Хамадова

Блажена Хамадова

Блажена Хамадова е млад изследователски сътрудник на MinPol – Агенция за международна политика в областта на минералните суровини. През последните месеци тя участва в проекти на Европейската комисия, в които е ангажирана Minipol, като MINATURA 2020 (защита на минерални залежи от обществена значимост) и MINLEX – проучване на правната рамка за добив на минерали и разрешителни процедури за проучване и експлоатация в ЕС. Нейната изследователска област е съсредоточена върху минералната политика, минното дело, осигуряването на достъпа до минерални находища въз основа на планиране на земеползването, устойчиви доставки на суровини и др.

В същото време посещава Техническия университет в Острава, Чехия. Има бакалавърска степен по „Геоложко инженерство“, в момента завършва магистърска степен по математика и подготовка за докторантура. В предишните си изследвания е работела върху геоложките аспекти на изхвърлянето на метан в Моравско-Силезийския регион в следствие на затварянето на въглищните мини през 90-те години в Чехия.