ПРОГРАМА
09:30 – 10:00 Регистрация
10:00 – 10:15 Официално откриване от организаторите
10:15 – 11:15 ПАНЕЛ 1: Бъдещето на ЕС, основано на стратегии за минния сектор – Закон за критичните суровини
11:15 – 11:30 Кафе пауза
11:30 – 12:30 Дискусия: Бъдещето на ЕС, основано на стратегии за минния сектор – Закон за критичните суровини
12:30 – 13:30 Обяд
13:30 – 15:00 ПАНЕЛ 2: Устойчиво развитие – значение и принос на минната индустрия за икономиката и регионите
15:00 – 15:30 Кафе пауза
15:30 – 17:00 ПАНЕЛ 3: Минна индустрия и икономика – инвестиции, пазари, конкурентоспособност
17:00
Закриване на форума
09:30 – 10:00 Регистрация
10:00 – 10:15 Официално откриване от организаторите
10:15 – 11:15 ПАНЕЛ 1: Политики и стратегии за минния отрасъл, критични суровини
11:15 – 11:30 Кафе пауза
11:30 – 12:30 ПАНЕЛ 1: Дискусия
12:30 – 13:30 Обяд
13:30 – 15:00 ПАНЕЛ 2: Устойчиво развитие
15:00 – 15:30 Кафе пауза
15:30 – 17:00 ПАНЕЛ 3: Минна индустрия и икономика
17:00
Закриване на форума