ПРОГРАМА
09:00 – 10:00 Регистрация, кафе за добре дошли, посещение на изложението
   
10:00 – 10:30 Официално откриване на форума
ПРИВЕТСТВИЯ ОТ ОРГАНИЗАТОРИТЕ:
  • проф. дтн инж. Николай Вълканов (БМГК)
  • Теменужка Петкова (Министерство на енергетиката)
  • Корина Хебестрейт (Евромин)

Приветствия от официалните гости

   
10:30 – 12:00 ПАНЕЛ І: ПОЛИТИКИ, СТРАТЕГИИ, ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
Тема Говорител Организация
Визия и европейски политики за отрасъла Даниел Сиос Европейска комисия
Състояние на отрасъла в Европа Корина Хебестрейт Euromines
Стратегия, държавна политика и потенциал за развитие на МСИ в България Жечо Станков Министерство на енергетиката
Обща визия за развитие на европейския добивен сектор – заключения на EUMICON Роман Щифтнер Eumicon
Заключения на 12th ESEE Dialogue Conference (21 май, София) Кшищоф Кубатски Европейски институт за иновации и технологии
12:00 – 13:00 Обяд, демонстрации на изложители
13:00 – 14:30 ПАНЕЛ ІІ: ТЕНДЕНЦИИ И ИНОВАЦИИ
Тема Говорител Организация
Образование и иновации Проф. д-р Ивайло Копрев МГУ „Св. Иван Рилски“
Нови технологии при добива на минерални суровини Маркъс Рютер Хелмхолц институт за ресурсите технологии
Бъдещите предизвикателства пред минната индустрия Владислав Трашлиев Геотехмин ООД
Иновации за устойчиво развитие Димитър Цоцорков Асарел-Медет АД
Модерният рудник управлява резултати д-р инж. Илия Гърков ДПМ Челопеч ЕАД
  Минстрой Холдинг АД
14:30 – 15:00 БИЗНЕС ПАНЕЛ – ФИРМЕНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ
15:00 – 15:30 Кафе пауза, демонстрации на изложители
15:30 – 17:00 ПАНЕЛ ІІІ: ПАЗАРИ И НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ
Тема Говорител Организация
Регулации – насоки за държавна помощ за СТЕ (tbc) Борис Лагадинов Navigant Europe Ltd
Състояние и тенденции на пазара на минерални суровини Едуардо Менкарини Mckinsey & Company
Устойчиви доставки на суровини – посрещане на нуждите на индустрията в Европа Сузане Фейел Rescource Innovation Center Leoben
Суровинен потенциал на Сърбия Драган Милошевич Serbia Mining
Суровините в Република Северна Македония – условия и перспективи Николайко Николов Македонска минна асоциация
Суровинен потенциал на Гърция (tbc) Атанасиос Кефалас Greek Mining Enterprises Association
17:00 – 17:30 БИЗНЕС ПАНЕЛ – ФИРМЕНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ
   
17:30 – 17:45 ЗАКРИВАНЕ НА ЕМБФ 2020

 

*Проект към 30.01.2020
**Темите са примерни и подлежат на уточнение.