ЕМБФ досега

Европейският минен бизнес форум е събитие, което се провежда по инициатива на Българската минно-геоложка камара от 2010 г. насам. Той е единствено по рода си в България и страната ни е негов домакин като една от европейските държави с развита минерално-суровинна индустрия и сериозен опит в търсенето и проучването на минерални суровини. Партньори на БМГК в организирането на ЕМБФ са Министерство на енергетиката на Република България и Европейската асоциация на минните индустрии, металните руди и индустриалните минерали. Инициативата се провежда под патронажа на министъра на енергетиката на Република България.

До 2012 г. форумът се провеждаше под името „Международна конференция за устойчиво развитие на минерално-суровинната индустрия в Европа”. От 2014 г. събитието носи името Европейски минен бизнес форум.

Събитието се развива с все по-голяма популярност и за своите пет успешни издания успя да събере 1200 участници от над повече от петнадесет европейски държави. Говорители на форума са високопоставени представители на европейските и национални институции, отговорни за бранша, изтъкнати експерти, учени и ръководители на водещи компании от сектора.

Поради своята значимост ЕМБФ 2018 беше включено в календара от събития на Българското председателство на Съвета на Европа.

Цели

ЕМБФ е платформа за дискусии, обмяна на идеи, решения и добри практики във всички аспекти от устойчивото развитие на минерално-суровинния отрасъл. Целта на форума е да покаже ключовата роля, значение и място на добивния бранш, да бъде обсъдено състоянието, новостите, политиките и бъдещето на този важен за икономиката на Европа сектор. Стремим се да привлечем повече ангажирани участници в един открит диалог по най-важните и актуални въпроси, които вълнуват не само минните компании, но и цялата европейска общност.

Участници

Форумът събира на едно място стотици участници от страната и Европа, представители на:

  • европейски институции и държавна администрация на най-високо ниво;
  • мениджмънта на най-големите минни компании;
  • работодателски и браншови организации;
  • научни и образователни институции;
  • неправителствени организации в областта на устойчивото развитие;
  • търговски представителства и дипломатически мисии.