ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОКУПКА НА МЕСТА (БИЛЕТИ) ЗА ЕВРОПЕЙСКИ МИННЕН БИЗНЕС ФОРУМ 2018

 

Настоящите Общи условия за покупка на билети по електронен път (по-долу за краткост „Общите условия“) се прилагат към всички договори за покупко-продажба на билети, сключени по електронен път чрез интернет страницата http://www.embf.eu , която се оперира и поддържа от Българска Минно-Геоложка Камара.

Местата или Билетите са за еднодневна конференция Европейски Миннен Бизнес Форум, който ще се проведе на 18 май, в зала София на хотел Маринела, гр. София.

Билетите се продават от името на Българска Минно-Геоложка Камара, със седалище и адрес на управление бул. „Околовръстен път“ № 27 и ЕИК 121278484.

След успешна регистрация на един или повече участника в конференцията, на посоченият е-мейл се получава съобщение, с което се потвърждава получаването на регистрацията.

 

Плащането се извършва по банков път в рамките на 7 работни дни, след получаване на проформа фактура на майла, посочен при регистрацията.

 

В случай, че цената за участие в конференцията не бъде платена по банковата сметка на БМГК в срок от 7 работни дни, считано от датата на получаването на проформа фактура, регистрацията се анулира, с което отпадат ангажиментите за двете страни.

 

Стойността на заплатените регистрации за конференцията може да бъде възстановена  при следните условия:

  • До 30 дни преди събитието (19 април) стойността на заплатените регистрации може да бъде възстановена в размер на 100%.
  • След 19 април до  04 май стойността на заплатените регистрации може да бъде възстановена в размер на 50%.
  • След 4 май няма възможност за връщане на сумата за направените регистрации.

 

При нужда свържете се с нас.

 

След успешна регистрация следва регистрация на място на конференцията на 18 май 2018 г. пред зала София на хотел Маринела, гр. София. При регистрация на място може да бъдат поискани лични документи за удостоверяване на самоличността на участника в конференцията. Не се приемат плащания на място, а само по банков път.

 

В случай на отмяна на събитието, БМГК носи отговорност за връщането на сумите, платени за регистрациите.

 

С приемането на настоящите Общи условия участниците в конференцията изразяват своето съгласие при предаване на събитието по телевизията или онлайн да бъдат заснемани с всички технически средства и направените по време или във връзка със събитието записи да бъдат използвани безвъзмездно, без ограничение на време и място.

 

С приемането на настоящите Общи условия участниците в конференцията изразяват своето съгласие БМГК да събира, обработва и съхранява предоставените от тях лични данни и да ги използва за целите на предоставянето на достъп до конференцията и според законовите норми.

 

Приемането на настоящите Общите условия от страна на участниците в ЕМБФ e задължителна стъпка  при регистрацията.

БМГК Ви желае приятно и ползотворно участие на ЕМБФ!