Теменужка ПЕТКОВА

Министър на енергетиката на Република България

 

 

 

Уважаеми дами и господа

За поредна година имам удоволствието да ви приветствам като патрон на едно от най-значимите събития в сферата на минерално-суровинната индустрия – Европейски минен бизнес форум, организиран от Българската минно-геоложка камара.

Тазгодишното издание на форума ще е и едно от ключовите събития в календара на енергийния отрасъл по време на първото българско председателство на Съвета на Европейския съюз. Българското правителството залага на програма, ориентирана към конкретни резултати. Като страна–председател, отправяме към гражданите на ЕС три основните послания – консенсус, конкурентоспособност и кохезия. В сферата на енергетиката една от темите, на които ще обърнем особено внимание в рамките на председателството, е и осъществяването на поетапен и икономически обоснован преход към ниско-въглеродна енергетика, отчитайки спецификите на националния енергиен микс и факта, че топлоелектрическите централи, представляват близо 40% от общото енергийно производство на страната.

Уверена съм, че Европейският минен бизнес форум ще е предпочитан формат за обмен на най-добри практики от представители на европейски компании от бранша, така че в рамките на председателството още веднъж да покажем европейския облик на българската минерално-суровинна индустрия. И тази година високият интерес от страна на европейски компании, браншови и бизнес организации, представители на научните среди към събитието са гарант за неговото успешно провеждане. Очакваме ви на 18-ти май 2018-та г. в София, за да насърчим устойчивото развитие на един от стратегическите за европейската икономика отрасли.