проф. дтн Николай Вълканов

Председател на Организационния комитет на ЕМБФ и Председател на Българска минно-геоложка камара

 

 

Уважаеми колеги и партньори,

За мен е удоволствие и огромна чест да ви поканя петото издание на Европейски минен бизнес форум, който ще се проведе отново в красивата българска столица София.

Това събитие се роди през 2010 година като конференция с регионален мащаб и израсна до форум от европейска величина с отзвук и на световно ниво. Предстоящото пето издание на ЕМБФ, което ще се проведе през май 2018 г., ще бъде с още по-голяма значимост, тъй като е част от официалните събития в календара на Българското председателство на Съвета на Европа. Това ще ни даде възможност да поставим на фокус темите, свързани с минния сектор на най-високо институционално ниво в Европа. В открит диалог между бизнеса и отговорните представители на европейската администрация за бранша, се надяваме да постигнем чуваемост към проблемите на сектора и да предложим за решаване въпроси от най-висока важност за сектора. Вярвам, че това е шанс да направим съществена крачка напред по пътя към устойчивото бъдеще на тази толкова важна индустрия за икономиката на Европа.

И тази година сме избрали тематично съдържание, отразяващо най-актуалното развитие и значими проблеми от живота на бранша в Европа. То ще бъде представено от авторитетни говорители и изтъкнати експерти за сектора. Ще Ви срещнем с представители на отговорните за бранша институции от България и Европа. Форумът ще бъде и място за осъществяване на ползотворни бизнес контакти и партньорства в подкрепа на Вашата дейност.

Убеден съм, че ЕМБФ 2018 ще постигне своите амбициозни цели и ще донесе ползи на всички заинтересовани страни.

Добре дошли на ЕМБФ 2018!

Очакваме Ви!