Говорители
Станислав Станков

Станислав Станков

Министерство на енергетиката

Проф. дтн Николай ВЪЛКАНОВ

Проф. дтн Николай ВЪЛКАНОВ

Председател на БМГК

Проф. д-р Любен ТОТЕВ

Проф. д-р Любен ТОТЕВ

Ректор на МГУ „Св. Иван Рилски“

Проф. Магнус ЕРИКСОН

Проф. Магнус ЕРИКСОН

Технологичен университет в Luleå, Швеция

Теменужка Петкова

Теменужка Петкова

Министър на Енергетиката

Николай Минков

Николай Минков

Изпълнителен директор на Индустриален клъстер Средногорие

Инж. Ивайло Василев

Инж. Ивайло Василев

Директор „Инвестиционни проекти и развитие“, „Асарел-Медет“ АД

Марк РАХОВИДАС

Марк РАХОВИДАС

Президент на Европейска асоциация на минните индустрии

Блажена Хамадова

Блажена Хамадова

Управляващ директор на MinPol GmbH

Кшиштов Кубатски

Кшиштов Кубатски

Директор на Център за ЮЕ на Европейски институт за иновации и технологии в областта на суровините

Д-р Марку Илжина

Д-р Марку Илжина

Европейска федерация на геолозите, Координатор на Експертната група по минералите

Владислав Трашлиев

Владислав Трашлиев

Директор Геология и концесии на Геотехмин ООД

Брайън РИКЕТС

Брайън РИКЕТС

Генерален секретар на EURACOAL

Роман ЩИФТНЕР

Роман ЩИФТНЕР

Управляващ директор на Австрийска минно-стоманена асоциация и Австрийска федерация на цветните метали

Д-р Корина ХЕБЕСТРАЙТ

Д-р Корина ХЕБЕСТРАЙТ

Директор на Euromines

Д-р Илия ГЪРКОВ

Д-р Илия ГЪРКОВ

Bицепрезидент и генерален мениджър за България на Dundee Precious Metals

Родриго Чанес

Родриго Чанес

Европейска комисия - ГД "Растеж", Звено "Ресурсна ефективност и суровини"

Красимир Първанов

Красимир Първанов

Заместник-министър на енергетиката на Република България