Говорители
Проф. дтн Николай ВЪЛКАНОВ

Проф. дтн Николай ВЪЛКАНОВ

Председател на БМГК

Роман ЩИФТНЕР

Роман ЩИФТНЕР

Управляващ директор на Австрийска минно-стоманена асоциация и Австрийска федерация на цветните метали

ЖЕЧО СТАНКОВ

ЖЕЧО СТАНКОВ

Заместник-министър на енергетиката на Република България

Кшиштов Кубатски

Кшиштов Кубатски

Директор на Център за ЮЕ на Европейски институт за иновации и технологии в областта на суровините

ДРАГАН МИЛОШЕВИЧ

ДРАГАН МИЛОШЕВИЧ

Terragold&co d.o.o Белград, Мениджър

Владислав Трашлиев

Владислав Трашлиев

Директор Геология и концесии на Геотехмин ООД