ВЪТРЕШНА ИЗЛОЖБЕНА ПЛОЩ

ПАКЕТ А

 • Щанд
 • Деск – 1 бр.
 • Стол – 2 бр.
 • Монитор – 1 бр.
 • Фирмено лого
 • Брандинг на панел
ВЪНШНА ИЗЛОЖБЕНА ПЛОЩ

ПАКЕТ Б1

 • Изложбена площ 9 м2
 • Шатра 3х3 м
 • Деск – 1 бр.
 • Стол – 2 бр.
 • Фирмено лого
 • Брандинг на панел

ПАКЕТ Б2

 • Изложбена площ 16 м2
 • Шатра 3х3 м
 • Допълнителна площ 2,5х3 м
 • Деск – 1 бр.
 • Стол – 2 бр.
 • Фирмено лого
 • Брандинг на панел