За ЕМБФ

Европейският минен бизнес форум е събитие, което се провежда по инициатива на Българската минно-геоложка камара от 2010 година насам. Той е единствено по рода си в България и страната ни е негов домакин, като една от европейските държави с развита минерално-суровинна индустрия и сериозен опит в търсенето и проучването на минерални суровини. Партньори в организирането на ЕМБФ са Министерство на енергетиката на Република България и Европейската асоциация на минните индустрии, металните руди и индустриалните минерали.

ЕМБФ досега…

До момента са проведени четири успешни издания на ЕМБФ, събрали близо 900 участници от над петнадесет европейски държави. Говорители на форума са високопоставени представители на европейските и националните институции, отговорни за бранша, изтъкнати експерти, учени и ръководители на водещи компании от сектора.

До 2012 година форумът се провеждаше под името „Международна конференция за устойчиво развитие на минерално-суровинната индустрия в Европа”. От 2014 г. събитието носи името Европейски минен бизнес форум.

 

Нашата цел

ЕМБФ е платформа за дискусии, обмяна на идеи, решения и добри практики по всички аспекти на устойчивото развитие в отрасъла. Целта на форума е да покаже ключовата роля, значение и място на добивния бранш, да бъде обсъдено състоянието, новостите, политиките и бъдещето на този важен за икономиката на Европа сектор. Стремим се да привлечем повече ангажирани участници в един открит по най-важните и актуални въпроси, които вълнуват не само минните компании, но и цялата европейска общност.

Участници

Форумът събира на едно място стотици участници от страната и Европа, представители на:

 • европейските институции и държавна администрация на най-високо ниво;
 • дипломатически представители;
 • научните среди и образователни институции;
 • работодателски и браншови организации;
 • неправителствени организации в областта на устойчивото развитие
 • Пазари
 • Инвестиции
 • Рискове
 • Стратегии и политики за сектора
 • Екология
 • Образование
 • Високи технологии
 • Енергийна ефективност
 • Европейско партньорство за иновации
 • Хоризонт 2020
 • Социална отговорност
 • Минни общности