Обръщения на организаторите
  • Под патронажа на Министъра на енергетиката на Република България.
Nikolay Valkanov

Проф. дтн Николай Вълканов

Председател на Българска минно-геоложка камара

 

Теменужка Петкова 4

Теменужка Петкова

Министър на енергетиката на Република България

Mark Rachovides

Марк Раховидас

Президент на Европейска асоциация на минните индустрии

До събитието остават:

2018/05/18 05:26:56

РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ СЕГА!

Законодателство и инвестиции

 

 

Европейско минно дело и геология до 2050

 

Интелигентна добивна индустрия и геология

 

Най-добри практики в минния сектор и геологията

 

ГОВОРИТЕЛИ
Проф. дтн Николай ВЪЛКАНОВ

Проф. дтн Николай ВЪЛКАНОВ

Председател на БМГК

Проф. д-р Любен ТОТЕВ

Проф. д-р Любен ТОТЕВ

Ректор на МГУ „Св. Иван Рилски“

Проф. Магнус ЕРИКСОН

Проф. Магнус ЕРИКСОН

Технологичен университет в Luleå, Швеция

Теменужка Петкова

Теменужка Петкова

Министър на Енергетиката

Николай Минков

Николай Минков

Изпълнителен директор на Индустриален клъстер Средногорие

Инж. Ивайло Василев

Инж. Ивайло Василев

Директор „Инвестиционни проекти и развитие“, „Асарел-Медет“ АД

Марк РАХОВИДАС

Марк РАХОВИДАС

Президент на Европейска асоциация на минните индустрии

Блажена Хамадова

Блажена Хамадова

Управляващ директор на MinPol GmbH

Кшиштов Кубатски

Кшиштов Кубатски

Директор на Център за ЮЕ на Европейски институт за иновации и технологии в областта на суровините

Д-р Марку Илжина

Д-р Марку Илжина

Европейска федерация на геолозите, Координатор на Експертната група по минералите

Владислав Трашлиев

Владислав Трашлиев

Директор Геология и концесии на Геотехмин ООД

Брайън РИКЕТС

Брайън РИКЕТС

Генерален секретар на EURACOAL

Роман ЩИФТНЕР

Роман ЩИФТНЕР

Управляващ директор на Австрийска минно-стоманена асоциация и Австрийска федерация на цветните метали

Д-р Корина ХЕБЕСТРАЙТ

Д-р Корина ХЕБЕСТРАЙТ

Директор на Euromines

Д-р Илия ГЪРКОВ

Д-р Илия ГЪРКОВ

Bицепрезидент и генерален мениджър за България на Dundee Precious Metals

Родриго Чанес

Родриго Чанес

Европейска комисия - ГД "Растеж", Звено "Ресурсна ефективност и суровини"

Красимир Първанов

Красимир Първанов

Заместник-министър на енергетиката на Република България

Програмата

ПанелНачалоМодераториЧасМясто
1Законодателство и инвестиции10:30 - 12:00Зала София
2Европейското минно дело и геология до 2050 – Енергетика, иновации и нови технологииПроф. д-р Любен ТОТЕВ 13.00 - 14.30Зала София
3Интелигентна минна индустрия 4.0Кшиштов Кубатски 15:00 - 16:30Зала София
4ДОБРИ ПРАКТИКИ В МИННОТО ДЕЛО И ГЕОЛОГИЯТАД-р Марина Стефанова 17:00 - 18:30Зала София
#ЦЕРЕМОНИЯ ПО ОТКРИВАНЕМодератори/ГоворителиЧасМясто
1Обръщения на организаторите:Теменужка Петкова , Проф. дтн Николай ВЪЛКАНОВ , Марк РАХОВИДАС 10:00 - 10:30Зала София
2Поздравления от съорганизаторите:Проф. д-р Любен ТОТЕВ 10:00 - 10:30Зала София
3Поздравления от официалните гости10:00 - 10:30Зала София
ЗЛАТНИ СПОНСОРИ
Спонсори

Бронзов спонсор

Epiroc_logo

Спонсор Изложение

3DS_2017 MENA MINING SHOW_E_2100x800

Спонсор регистрация

Спонсор Кафе Паузи