Организатори
  • Под патронажа на Министъра на енергетиката на Република България.
partners_250x250_BMGK

Българска минно-геоложка камара

 

 

partners_250x250_Ministerstvo_na_energetikata

Министерство на енергетиката на Република България

 

 

partners_250x250_Euro_Mines

Европейска асоциация на минните индустрии

До края на ранната регистрация остават:

2018/05/18 05:26:56

РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ СЕГА!

Политики

Стратегии

Законодателство 

Тенденции

 

Пазари

Инвестиции 

Иновации

Нови технологии

 

Добри практики

 

ГОВОРИТЕЛИ

  • Очаквайте скоро говорителите на ЕМБФ 2020!

  • Говорители на ЕМБФ 2018

Станислав Станков

Станислав Станков

Министерство на енергетиката

Проф. дтн Николай ВЪЛКАНОВ

Проф. дтн Николай ВЪЛКАНОВ

Председател на БМГК

Проф. д-р Любен ТОТЕВ

Проф. д-р Любен ТОТЕВ

Ректор на МГУ „Св. Иван Рилски“

Проф. Магнус ЕРИКСОН

Проф. Магнус ЕРИКСОН

Технологичен университет в Luleå, Швеция

Теменужка Петкова

Теменужка Петкова

Министър на Енергетиката

Николай Минков

Николай Минков

Изпълнителен директор на Индустриален клъстер Средногорие

Инж. Ивайло Василев

Инж. Ивайло Василев

Директор „Инвестиционни проекти и развитие“, „Асарел-Медет“ АД

Марк РАХОВИДАС

Марк РАХОВИДАС

Президент на Европейска асоциация на минните индустрии

Блажена Хамадова

Блажена Хамадова

Управляващ директор на MinPol GmbH

Кшиштов Кубатски

Кшиштов Кубатски

Директор на Център за ЮЕ на Европейски институт за иновации и технологии в областта на суровините

Д-р Марку Илжина

Д-р Марку Илжина

Европейска федерация на геолозите, Координатор на Експертната група по минералите

Владислав Трашлиев

Владислав Трашлиев

Директор Геология и концесии на Геотехмин ООД

Брайън РИКЕТС

Брайън РИКЕТС

Генерален секретар на EURACOAL

Роман ЩИФТНЕР

Роман ЩИФТНЕР

Управляващ директор на Австрийска минно-стоманена асоциация и Австрийска федерация на цветните метали

Д-р Корина ХЕБЕСТРАЙТ

Д-р Корина ХЕБЕСТРАЙТ

Директор на Euromines

Д-р Илия ГЪРКОВ

Д-р Илия ГЪРКОВ

Bицепрезидент и генерален мениджър за България на Dundee Precious Metals

Родриго Чанес

Родриго Чанес

Европейска комисия - ГД "Растеж", Звено "Ресурсна ефективност и суровини"

Красимир Първанов

Красимир Първанов

Заместник-министър на енергетиката на Република България

Програмата

#ПрезентацияГоворителЧасМясто
1Законодателство в областта на управлението на подземни богатства в БългарияСтанислав Станков Зала София
2Визия на Европейската комисия за развитието на минната индустрия в Европа до 2050Родриго Чанес Зала София
3Минното законодателство - пречка или крайъгълен камък за инвестиции в сектораД-р Корина ХЕБЕСТРАЙТ Зала София
4Въздействие на законодателството върху добива на суровини - констатации на MINLEXБлажена Хамадова Зала София
#ПрезентацияГоворителЧасМясто
1Приносът на Европейската инициатива за суровините към иновациите в европейския минен секторКшиштов Кубатски Зала София
2Минералните суровини са бъдещето - значение на минното дело в Европа за посрещане на нуждите от суровиниРоман ЩИФТНЕР Зала София
3Преглед на последните събития в политиката на ЕС в областта на климата и енергетиката: последиците за въглищата и лигнититеБрайън РИКЕТС Зала София
4Влияние на нисковъглеродните технологии върху търсенето на минералиД-р Марку Илжина Зала София
5Бъдещето на енергетиката [Технология и икономика] и нейното въздействие върху минното делоВасилий НИКОЛЕТОПУЛОС Зала София
#ПрезентацияГоворителЧасМясто
1Образование и кадри в минната индустрияПроф. д-р Любен ТОТЕВ Зала София
2Бъдещето на минното дело в Европа - скандинавският опитПроф. Магнус ЕРИКСОН Зала София
3BG Рудодобив, Пътят напредД-р Илия ГЪРКОВ Зала София
4Екологични иновации и устойчиво развитиеИнж. Ивайло Василев Зала София
5Споделени ценности в районите с минна индустрияНиколай Минков Зала София