Обръщения на организаторите
  • Под патронажа на Министъра на енергетиката на Република България.
Nikolay Valkanov

Проф. дтн Николай Вълканов

Председател на Българска минно-геоложка камара

 

Теменужка Петкова 4

Теменужка Петкова

Министър на енергетиката на Република България

Mark Rachovides

Марк Раховидас

Президент на Европейска асоциация на минните индустрии

До събитието остават:

2018/05/18 05:26:56

РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ СЕГА!

Законодателство и инвестиции

 

 

Европейско минно дело и геология до 2050

 

Интелигентна добивна индустрия и геология

 

Най-добри практики в минния сектор и геологията

 

ГОВОРИТЕЛИ
Проф. дтн Николай ВЪЛКАНОВ

Проф. дтн Николай ВЪЛКАНОВ

Председател на БМГК

Проф. Магнус ЕРИКСОН

Проф. Магнус ЕРИКСОН

Технологичен университет в Luleå, Швеция

Марк РАХОВИДАС

Марк РАХОВИДАС

Президент на Европейска асоциация на минните индустрии

Д-р Гюнтер ТАЙС

Д-р Гюнтер ТАЙС

Управляващ директор на MinPol GmbH

Кшиштов Кубатски

Кшиштов Кубатски

Директор на Център за ЮЕ на Европейски институт за иновации и технологии в областта на суровините

Д-р Марку Илжина

Д-р Марку Илжина

Европейска федерация на геолозите, Координатор на Експертната група по минералите

Владислав Трашлиев

Владислав Трашлиев

Директор Геология и концесии на Геотехмин ООД

Брайън РИКЕТС

Брайън РИКЕТС

Генерален секретар на EURACOAL

Роман ЩИФТНЕР

Роман ЩИФТНЕР

Управляващ директор на Австрийска минно-стоманена асоциация и Австрийска федерация на цветните метали

Д-р Корина ХЕБЕСТРАЙТ

Д-р Корина ХЕБЕСТРАЙТ

Директор на Euromines

Д-р Илия ГЪРКОВ

Д-р Илия ГЪРКОВ

Bицепрезидент и генерален мениджър за България на Dundee Precious Metals

Родриго Чанес

Родриго Чанес

Европейска комисия - ГД "Растеж", Звено "Ресурсна ефективност и суровини"

Проф. д-р Любен ТОТЕВ

Проф. д-р Любен ТОТЕВ

Ректор на МГУ „Св. Иван Рилски“

Програмата

панелЛекцияМодератори/ГоворителиЧасМясто
1Регистрация09:00 - 10:00Фоайе
#ЦЕРЕМОНИЯ ПО ОТКРИВАНЕМодератори/ГоворителиЧасМясто
1Обръщения на организаторите:Теменужка Петкова , Проф. дтн Николай ВЪЛКАНОВ , Марк РАХОВИДАС 10:00 - 10:30Зала София
2Поздравления от съорганизаторите:Проф. д-р Любен ТОТЕВ 10:00 - 10:30Зала София
3Поздравления от официалните гости10:00 - 10:30Зала София
ЗЛАТНИ СПОНСОРИ
Спонсори