Обръщения на организаторите
  • Под патронажа на Министъра на енергетиката на Република България.
Nikolay Valkanov

Проф. дтн Николай Вълканов

Председател на Българска минно-геоложка камара

 

Теменужка Петкова 4

Теменужка Петкова

Министър на енергетиката на Република България

Mark Rachovides

Марк Раховидас

Президент на Европейска асоциация на минните индустрии

До края на ранната РЕГИСТРАЦИЯ остават:

СПЕСТЕТЕ  25% СЕГА!

2018/03/31 05:26:56

Законодателство и инвестиции

 

 

Европейско минно дело и геология до 2050

 

Интелигентна добивна индустрия и геология

 

Най-добри практики в минния сектор и геологията

 

ГОВОРИТЕЛИ
Проф. дтн Николай ВЪЛКАНОВ

Проф. дтн Николай ВЪЛКАНОВ

Председател на БМГК

Проф. Магнус ЕРИКСОН

Проф. Магнус ЕРИКСОН

Технологичен университет в Luleå, Швеция

Марк РАХОВИДАС

Марк РАХОВИДАС

Президент на Европейска асоциация на минните индустрии

Д-р Гюнтер ТАЙС

Д-р Гюнтер ТАЙС

Управляващ директор на MinPol GmbH

Кшиштов Кубатски

Кшиштов Кубатски

Директор на Център за ЮЕ на Европейски институт за иновации и технологии в областта на суровините

Д-р Марку Илжина

Д-р Марку Илжина

Европейска федерация на геолозите, Координатор на Експертната група по минералите

Владислав Трашлиев

Владислав Трашлиев

Директор Геология и концесии на Геотехмин ООД

Брайън РИКЕТС

Брайън РИКЕТС

Генерален секретар на EURACOAL

Роман ЩИФТНЕР

Роман ЩИФТНЕР

Управляващ директор на Австрийска минно-стоманена асоциация и Австрийска федерация на цветните метали

Д-р Корина ХЕБЕСТРАЙТ

Д-р Корина ХЕБЕСТРАЙТ

Директор на Euromines

Д-р Илия ГЪРКОВ

Д-р Илия ГЪРКОВ

Bицепрезидент и генерален мениджър за България на Dundee Precious Metals

Питър ХЕНДЛИ

Питър ХЕНДЛИ

Европейска комисия - ГД "Развитие", Началник на звено "Ресурсна ефективност и суровини"

Проф. д-р Любен ТОТЕВ

Проф. д-р Любен ТОТЕВ

Ректор на МГУ „Св. Иван Рилски“

Програмата

#ПанелМодераториЧасМясто
1Панел 1: Законодателство и инвестицииКрасимир Първанов 10.00 - 12.00Зала София
2ПАНЕЛ 2: Европейското минно дело и геология до 2050 – Енергетика, иновации и нови технологииПроф. д-р Любен ТОТЕВ 13:00 - 14:30Зала София
3Панел 3: Интелигентна добивна индустрия и геология (дискусионен панел)Кшиштов Кубатски 15:00 - 16:30Зала София
4Панел 4: Най-добри практики в минния сектор и геологиятаД-р Корина ХЕБЕСТРАЙТ 17:00 - 18:00Зала София
СПОНСОРИ 2016
Dundee
Медийни партньори 2016